HSF Savunma Havacılık AS9100 Degerlendirme Portalina Hoşgeldiniz !!!

Welcome to HSF Savunma Havacılık AS9100 Evaluation Portal !!!


Neden bu anket portalını yaptık? Why we have create this survey portal?

HSF Savunma Havacılık Ltd. Şti. olarak AS9100 Rev.D standardının firmamız için temel faydalarını Kalite El Kitabımızda aşağıdaki ana başlıklarla açıklamıştık. As we are HSF Savunma Havacilik Ltd. Sti., we have descripted the major goals of AS9100 Rev.D standards with below subjects as.

1. Daha iyi müşteri memnuniyeti, Better customer satisfaction,

2. İyileştirilmiş şirket imajı, Improved company image,

3. Daha yi karar verme, Increased efficiency,

4. Artan verimlilik, Better customer satisfaction,

5. Çalışan katılımını sağlamak, Ensuring the participation of employee,

6. Daha iyi tedarikçi ilişkileri, Better supplier relations,

7. Sürekli iyileştirme. Continuous improvement.

Bu hedeflere ulaşabilmek ve firmamızın ürün ve hizmetlerinin AS9100 Rev.D standartlarına tam uyumunu sağlamak için anket sayfamızı oluşturduk. We have created our survey page to achieve these goals and to ensure full compliance of our company's products and services with AS9100 Rev.D standards.

Anketlere katılım HSF’nin müşteri hizmetleri ve ürün kalitesi alanında yapılması gereken iyileştirmeleri belirleyebilmek için hayati önem taşımaktadır bu nedenle anketlere düzenli katılımınızı önemle rica ederiz. Participation in surveys is vital for HSF to determine the improvements that need to be made in the field of customer service and product quality, so we strongly request your regular participation in the surveys.

ÖNEMLİ NOTLAR: IMPORTANT NOTES:

1. Anketlere katılım kesinlikle kişisel rızaya bağlıdır, Participation in the surveys is strictly based on personal consent,
2. Anketlerde kişisel bilgi kullanımı katılımcının açık rızasına bağlıdır, The use of personal information in the surveys depends on the express consent of the participant,
3. Anketlerde kullanılan oylar ve yapılan yorumlar hiçbir koşul altında ankete katılan çalışan hakkında kullanılmayacaktır, Votes and comments made in the surveys will not be used for the employee participating in the survey under any circumstances.
4. Anketlere katılan herkesin kişisel bilgileri ve anket katılımları gizli tutulacaktır, Personal information and survey participation of everyone participating in the surveys will be kept confidential.

Lütfen İlginize: Aynı IP adresiyle, aynı ankete sadece 1 kere katılabilirsiniz.

Please Note: You can only participate once in the same survey with the same IP address.

Çalışan Memnuniyet Anketi /// Employee Satisfaction Questionnaire Bu anket 62 soru içermektedir ve yaklaşık 10 dakika sürmektedir.
This questionnaire contains 62 questions and takes about 10 minutes.